Hem

Hind Orfali & Johan Elama

Välkommen till en helgutställning med måleri av Hind Orfali och sonen Johan Elama. Vernissage lördag 24 februari 12-19. Öppet söndag 12-19.

Hej!

Kreatörer som vill ställa ut hyr hos oss.

INFO@GALLERIRIDDAREN.SE KÖPMANBRINKEN 8, 111 31 STOCKHOLM CHRISTINA 070-852 6662 PIA 070-797 9094

© Galleri Riddaren 2015