Integritet

Integritet hos oss

En individs integritet är viktig. Så vi är angelägna om att lagra och hantera personuppgifter tryggt och enligt lag.

 

Relevanta uppgifter som vi hanterar och lagrar får vi av kunder och kontakter: namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och ibland bilregistrering och kontonummer.

 

Uppgifterna behövs för att vi ska kunna hantera frågor, fullgöra kontrakt om utställningar, beställa tryckning och wifi åt utställare, be om tillstånd för inkörning i Gamla Stan, ta betalt och sända nyhetsbrev.

 

Vi sparar personuppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen och enligt lagkrav. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna så de inte kan kopplas till person.

 

Vi har inga cookies på våra webbplatser.

 

Personuppgifter säljs inte, men ges vid behov till underleverantörer.

 

Du har rättigheter enligt dataskyddsförordningen att exempelvis få bekräftat om vi lagrar dina

personuppgifter och att få fel rättade. Du kan alltid avsäga dig våra nyhetsbrev.

 

Galleri Norrsken HB ansvarar för hanteringen av personuppgifter. Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller menar att vår behandling inte sker enligt dataskyddsförordningen. Kontaktuppgifter finns i webbplatsens nederkant.

 

För att se Galleri Norrsken HB:s hela integritetspolicy, klicka här.

INFO@GALLERIRIDDAREN.SE KÖPMANBRINKEN 8, 111 31 STOCKHOLM CHRISTINA 070-852 6662 PIA 070-797 9094

© Galleri Riddaren 2015