Hem


Characters with souls

Välkommen till helgutställningen 'Characters with souls' som visar teckning av 16-åriga Tine Estelle Fjällner. Utställningen pågår 30 oktober-1 november och har vernissage lördag 31 oktober 13-17. Även öppet fredag 15-19 och söndag 12-16. 

I lokalen hålls gott avstånd. Om du inte mår bra - stanna hemma.

INFO@GALLERIRIDDAREN.SE          KÖPMANBRINKEN 8, 111 31 STOCKHOLM          CHRISTINA 070-852 66 62     PIA 070-797 90 94

© Galleri Riddaren 2015